Sunsitemag.com En låneside

Aksjefond med høyest avkastning de siste 10 årene

Når vi sparer langsiktig i aksjefond er det interessant å se på hvilke fond som historisk har gjort det best over en lengre periode. Blant fond som er tilgjengelige på det norske markedet, skal vi her se på de tre fond som har hatt den beste gjennomsnittlige årlige avkastning de siste 10 årene.

1 – DnB Teknologi

DnB sitt Teknologifond er det fondet som har hatt den klart beste verdiutviklingen over de siste ti årene. I snitt har fondet hatt en netto-avkastning på hele 17,62% per år de siste ti årene. Dette er avkastningen etter at det årlige forvaltningshonoraret på ca. 1.5% er trukket fra. Det betyr med andre ord at om du hadde satt 100.000kr. I DnB Teknologi for ti år siden, hadde du hatt rundt 400.000kr. I dag.

DnB Teknologi skal, som navnet antyder, investere i teknologiaksjer, i tillegg til media- og telekomselskaper, både i Norden og internasjonalt. Per i dag ligger fordelingen på ca. 66% teknologi, 12% media og 22% telekom.

2 – Fidelity Funds – Thailand Fund A-USD

Fidelity International sitt fond som investerer i aksjer i børsnoterte Thailandske selskaper. Fondet har hatt en netto verdiutvikling, fratrukket forvaltningshonorar, på 14,74% i året, de siste ti årene. Det er her viktig å merke seg at dette fondet er i USD, så hadde du kjøpt andeler i fondet for ti år siden og selger i dag, vil du i tillegg oppnå en pen valutagevinst, siden den norske kronen er betydelig svakere mot USD i dag.

Fondet har omtrent hele forvaltningskapitalen sin plassert i aksjer i selskaper i Thailand eller relatert til Thailand, spredt ut over en rekke bransjer. De største plasseringene er gjort innen finans, energi og industri.

3 – Fidelity Funds – Global Technology Fund A-Euro

På tredjeplassen over de beste fond de siste ti årene, finner vi ennå et fund fra Fidelity International. Dette er et globalt bransjefond som investerer i teknologi-relaterte aksjer over hele verden. De siste ti årene har fondet oppnådd en årlig nettoavkastning, fratrukket forvaltningshonorar, på 13,44%.

Fondet har plassert omkring 8% av sin forvaltningskapital i Google (Alphabet, Inc), og dette er fondets desidert største aksjepost. På de to neste plassene kommer henholdsvis Apple og Intel. Ca. 65% av den totale kapitalen er plassert i amerikanske selskaper, men fondet har også ca. 5% plassert i fremvoksende markeder, da primært Kina.

Slik sjekker du historisk avkastning på aksjefond

Når du skal sammenligne den historiske verdiutviklingen på fond, er det flere nyttige nettjenester som lar deg gjøre dette enkelt. Når du sammenligner fond er det viktig å sjekke om sammenligningen er på brutto- eller nettoavkastning, hvilket vil si avkastning før eller etter det årlige forvaltningshonoraret er betalt. Normalt ønsker vi å sammenligne nettoavkastning, da det er dette som gir det mest interessante bilde.

På forbrukerrådets sammenligningstjeneste, finansportalen.no er det enkelt å sammenligne fond. Du kan søke på en rekke parametre, inkludert årlig nettoavkastning i en gitt periode.

Historisk avkastning er ingen garanti

Når vi skal velge hvilket fond vi ønsker å kjøpe andeler i, er historikken på fondet selvsagt interessant, men det er samtidig viktig å huske på at historisk avkastning på ingen måte er noen garanti for fremtidig gevinst. Hvilke fond som ligger på toppen av avkastnings-listen varierer hele tiden, og gode fond kommer og går. Det kan være noe så enkelt som at et fond mister en svært god forvalter og at dette slår ut på avkastningen. Dessuten endrer markedet seg hele tiden, så en investeringsstrategi som har fungert svært bra de siste årene, kan vise seg å fungere veldig dårlig de kommende årene. Når vi skal velge fond er det derfor viktig å ikke bare fokusere på historisk avkastning, men også se på andre faktorer.

Realiser drømmene dine med et forbrukslån

Forbrukslån er nøkkelen som åpner døren for alle de drømmene du bærer på. I skrivende stund kan du låne opptil 600 000 kroner med hele 15 års nedbetaling. I tillegg byr låntakerne på fleksible vilkår med effektive renter ned mot 10 prosent, samt muligheten for betalingsutsettelse. Enten det gjelder refinansiering eller et vanlig lån av penger – er forbrukslån en løsning vi anbefaler deg å vurdere.

Har du et ønske om å finansiere oppussing av hjemmet, slik som badet og kjøkkenet? Eller hva med å kjøpe en ny båt, MC eller snøscooter? Et forbrukslån gir deg nye muligheter og de pengene du behøver, uten krav til egenkapital. Med rask behandling og utbetaling er det mulig å finansiere kjøp innen 24 timer, til stor glede for deg som låntaker.

Kjøp hva du vil

Den største fordelen med et forbrukslån er at du kan benytte pengene på hva du selv ønsker, ettersom lånet leveres “uten sikkerhet”. Banken krever ikke pant eller eierskap i låntakers private eiendeler, med de fordelene det medfører. For det første slipper du å tinglyse avtalen om pantsetting, som sparer deg for et større beløp. For det andre betyr det at banken ikke legger seg opp i hva pengene benyttes til.

Oppussing er blant de mest populære formålene med forbrukslån – særlig når det kommer til våtrom og kjøkken. Med prislapper som fort overgår 100 000 kroner er det nyttig å kunne låne penger uten sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er finansiering av kjøretøy og feriereiser. Uansett hva det gjelder, bestemmer du selv hva pengene skal gå til – og med unntak av kredittkort er forbrukslån det eneste låneproduktet som tilbyr slik fleksibilitet.

Lave effektive renter

Hvor mye du ender opp med å betale i effektive renter avhenger i stor grad av kredittverdigheten din. En vanlig misforståelse er den at forbrukslån alltid er dyrt, med effektive renter over 30 prosent. I realiteten kan du derimot oppnå renter ned mot 10 prosent, såfremt banken mener du utgjør lav risiko for mislighold. Forbrukslånet kan da anses som billig. En rask sjekk på internett avslører at flere banker tilbyr renter som er svært konkurransedyktige, som følge av den skarpe konkurransen i markedet.

For å oppnå lavest mulig rente må du ha fast inntekt og akseptabel gjeldsgrad. Det er ingenting feil med å ha utestående gjeld, enten det er snakk om boliglån, kredittkort eller varefinansiering. Bankene er derimot langt mer interessert i kredittverdigheten din med fokus på gjeldsgrad og tidligere betalingshistorikk. Har du fast jobb, lav gjeldsgrad og en historie for å betale avdrag på lån i tide? Da kan kan du se fram til lave effektive renter og fleksible løsninger for nedbetaling.

For å finne et lån med lavest mulig rente kan det lønne seg å benytte en lånemegler. Disse selskapene har spesialisert seg på videreformidling av søknader til bankene, med de fordelene det medfører. Å bruke lånemegler sparer deg for mye tid og strev, samtidig som du øker sjansen for å oppnå den beste prisen markedet har å tilby.

Gode grunner til å velge forbrukslån

En viktig fordel med forbrukslån er den korte behandlingstiden, som ofte ligger under ett døgn og kalles populært forbrukslån på dagen. Gjennom introduksjonen av BankID har behandlingstiden falt betydelig, med automatisk kredittsjekk og elektronisk signering. Der du tidligere måtte få tilsendt lånedokumentet i posten eller direkte hos banken, kan du nå signere papirene elektronisk. En annen årsak til den hurtige utbetalingen er mangelen på krav om tinglysning. Ettersom du ikke må pantsette egne eiendeler slipper du også at dokumentet må tinglyses – en prosess som tar ekstra tid.

Lån på dagen uten sikkerhet leveres også uten krav til egenkapital, som er noe du vanligvis må stille med dersom lånet er sikret. Her kan vi bruke båtlån som et eksempel, der de fleste banker krever at man stiller minst 30 prosent egenkapital. Å spare opp slike beløp kan ta lang tid, og særlig hvis det er snakk om kjøp av kostbare produkter. Forbrukslån har også lang nedbetalingstid, der mange banker tilbyr helt opp til 15 års nedbetaling.

Samtidig bør det fremheves at det er helt uforpliktende å søke om forbrukslån. Det koster derfor ingenting å sende inn en søknad, og man er aldri forpliktet til å akseptere det tilbudet banken kommer med. Man står også fritt til å benytte seg av angreretten, som nylig ble utvidet til å gjelde for det man kaller “fjernsalg” av låneprodukter. Gjennom dagens regelverk har du inntil 30 dagers angrerett på inngåelse av lån, enten det gjelder fjernsalg eller direkte avtaler.