Sunsitemag.com En låneside

Aksjefond med høyest avkastning de siste 10 årene

Når vi sparer langsiktig i aksjefond er det interessant å se på hvilke fond som historisk har gjort det best over en lengre periode. Blant fond som er tilgjengelige på det norske markedet, skal vi her se på de tre fond som har hatt den beste gjennomsnittlige årlige avkastning de siste 10 årene.

1 – DnB Teknologi

DnB sitt Teknologifond er det fondet som har hatt den klart beste verdiutviklingen over de siste ti årene. I snitt har fondet hatt en netto-avkastning på hele 17,62% per år de siste ti årene. Dette er avkastningen etter at det årlige forvaltningshonoraret på ca. 1.5% er trukket fra. Det betyr med andre ord at om du hadde satt 100.000kr. I DnB Teknologi for ti år siden, hadde du hatt rundt 400.000kr. I dag.

DnB Teknologi skal, som navnet antyder, investere i teknologiaksjer, i tillegg til media- og telekomselskaper, både i Norden og internasjonalt. Per i dag ligger fordelingen på ca. 66% teknologi, 12% media og 22% telekom.

2 – Fidelity Funds – Thailand Fund A-USD

Fidelity International sitt fond som investerer i aksjer i børsnoterte Thailandske selskaper. Fondet har hatt en netto verdiutvikling, fratrukket forvaltningshonorar, på 14,74% i året, de siste ti årene. Det er her viktig å merke seg at dette fondet er i USD, så hadde du kjøpt andeler i fondet for ti år siden og selger i dag, vil du i tillegg oppnå en pen valutagevinst, siden den norske kronen er betydelig svakere mot USD i dag.

Fondet har omtrent hele forvaltningskapitalen sin plassert i aksjer i selskaper i Thailand eller relatert til Thailand, spredt ut over en rekke bransjer. De største plasseringene er gjort innen finans, energi og industri.

3 – Fidelity Funds – Global Technology Fund A-Euro

På tredjeplassen over de beste fond de siste ti årene, finner vi ennå et fund fra Fidelity International. Dette er et globalt bransjefond som investerer i teknologi-relaterte aksjer over hele verden. De siste ti årene har fondet oppnådd en årlig nettoavkastning, fratrukket forvaltningshonorar, på 13,44%.

Fondet har plassert omkring 8% av sin forvaltningskapital i Google (Alphabet, Inc), og dette er fondets desidert største aksjepost. På de to neste plassene kommer henholdsvis Apple og Intel. Ca. 65% av den totale kapitalen er plassert i amerikanske selskaper, men fondet har også ca. 5% plassert i fremvoksende markeder, da primært Kina.

Slik sjekker du historisk avkastning på aksjefond

Når du skal sammenligne den historiske verdiutviklingen på fond, er det flere nyttige nettjenester som lar deg gjøre dette enkelt. Når du sammenligner fond er det viktig å sjekke om sammenligningen er på brutto- eller nettoavkastning, hvilket vil si avkastning før eller etter det årlige forvaltningshonoraret er betalt. Normalt ønsker vi å sammenligne nettoavkastning, da det er dette som gir det mest interessante bilde.

På forbrukerrådets sammenligningstjeneste, finansportalen.no er det enkelt å sammenligne fond. Du kan søke på en rekke parametre, inkludert årlig nettoavkastning i en gitt periode.

Historisk avkastning er ingen garanti

Når vi skal velge hvilket fond vi ønsker å kjøpe andeler i, er historikken på fondet selvsagt interessant, men det er samtidig viktig å huske på at historisk avkastning på ingen måte er noen garanti for fremtidig gevinst. Hvilke fond som ligger på toppen av avkastnings-listen varierer hele tiden, og gode fond kommer og går. Det kan være noe så enkelt som at et fond mister en svært god forvalter og at dette slår ut på avkastningen. Dessuten endrer markedet seg hele tiden, så en investeringsstrategi som har fungert svært bra de siste årene, kan vise seg å fungere veldig dårlig de kommende årene. Når vi skal velge fond er det derfor viktig å ikke bare fokusere på historisk avkastning, men også se på andre faktorer.