Sunsitemag.com En låneside

Hva regnes som et rimelig forbrukslån?

Hvorvidt et forbrukslån kan regnes som “billig” avhenger av en rekke forskjellige faktorer. Blant disse bør særlig nedbetalingstid, rentenivå og gebyr fremheves. Rentekostnadene er nemlig ikke det eneste som avgjør kostnaden av et lån, og det må gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle. Her har vi derfor tatt en titt på hva som regnes som et billig forbrukslån, med tips til hvilke tall du burde inkludere i vurderingen.

Start med rentenivået

Første prioritet er å skaffe lavest mulig renter på lånet, som avgjøres av søkerens kredittverdighet. Ikke se deg blind på det nominelle rentenivået, og forhold deg i kun til den effektive renten. Her inkluderer banken etableringsgebyr, terminavgift og nominelle renter justert for nedbetalingstid. Husk i tillegg at regnestykket i bankens reklame kun er å regne som et veiledende eksempel. Med andre ord kan prisen du ender opp med å betale være både høyere og lavere enn de tallene som vises på skjermen.

I dagens lånemarked er det mulig å skaffe forbrukslån med effektive renter helt ned mot 10 prosent, enda kun et lite antall søkere kvalifiserer for disse tilbudene. Avhengig av søkerens private økonomi og lånesum er det heller vanlig å betale et sted mellom 15 og 18 prosent effektiv rente. Grovt sett kan vi derfor hevde at forbrukslån med effektiv rente under 15 prosent er å regne som et billig forbrukslån.

Gebyr er ikke alltid det viktigste

Forbrukslån er det vi kaller et ‘lån uten sikkerhet’, som betyr at bankene ikke tar pant i eksisterende eiendeler eller det man kjøper med pengene. Produktet er veldig enkelt, og bankene har kun et lite antall måter å diversifisere seg på. Utenom rentenivået er det derfor mange banker som markedsfører forbrukslån med lovnader om lave gebyrer til etablering og vedlikehold (kalt terminavgift). Her er det viktig at man ikke tråkker i salaten, da lave gebyrer ikke automatisk tilsvarer lavere kostnader.

Som sagt er det viktig å fokusere på den effektive renten, da nominelle renter og gebyrer kan svinge kostnaden i forskjellig retning. På generell basis er det likevel slik at noen banker krever høyere gebyr enn andre, der etableringsgebyret skiller seg ut. Normalsatsen virker til å ligge et sted mellom 1 000 og 1 500 kroner, og justeres vanligvis oppover i takt med beløpet man ønsker å låne.

For et forbrukslån opp til 50 000 kroner man si at etableringsgebyr under 1 000 kroner er å regne som billig. Noen banker (slik som Santanders flexilån-pakke) velger å sløyfe alle gebyr i bytte mot én enkel rentesats. Andre banker (slik som Komplett Bank), har derimot gebyrsatser som justerer seg i takt med lånebeløpet. For de som ønsker å låne større summer kan det derfor lønne seg å velge en bank med en av disse løsningene. Se også nettstedet Billige Forbrukslån som nettopp lister opp denne typen lån. Nettsiden har også en facebook forbrukslånside.

Nedbetalingstiden er også viktig

Som nevnt i introduksjonen er ikke penger alltid det viktigste, da mange lånekunder også verdsetter fleksible løsninger for nedbetaling. Ønsker du for eksempel å pusse opp stue, kjøkken eller lignende? Da blir du som oftest nødt til å låne et større beløp med penger, som vanskelig lar seg nedbetale over noen få år. Her kan Bank A gi deg et tilbud om nedbetalingstid på 1 år, og effektiv rente på 14 prosent. Bank B gir deg derimot tilbud om nedbetaling på 5 år, med effektiv rente på 15 prosent. Spørsmålet blir – Hvem er billigst? Jo, rent teknisk har Bank A det beste tilbudet, men for deg som kunde kan det være bedre å velge alternativ B.

Det bør samtidig fremheves at nedbetalingstiden har stor innvirkning på lånets kostnad. Jo lenger du har et lån utestående, jo flere kostnader blir lagt til underveis. Det lønner seg å betale ned lånet så raskt som mulig, men man burde også ha en realistisk tilnærming til det hele. Er du usikker på hvor lang nedbetalingstid du behøver? Ikke uroe deg, da forbrukslån alltid kan refinansieres eller reforhandles. Bankene er slettes ikke drakoniske når det kommer til denne typen lån, og er som oftest villig til å hjelpe deg når det trengs.